Specjaliści

Doktor Danuta Mądra Rogacka

Doktor Danuta Mądra – Rogacka, pulmonolog oraz alergolog. Jeden z pierwszych wielkopolskich alergologów i pionierów tej specjalizacji.

Wykonuje zawód lekarza od 1980 roku. W 1986 roku uzyskała stopień specjalisty pulmonologii, a w 1993 roku stopień specjalisty alergologii.

Wieloletni członek zarządu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Doktor Aleksandra Kosmala

Nazywam się Aleksandra Kosmala, jestem dermatologiem i wenerologiem.

Tytuł zawodowy lekarza zdobyłam w 2013 roku po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dermatologią zainteresowałam się w trakcie praktyk w Hôpital de La Grave w Tuluzie we Francji, które odbyłam w 2013 roku.

Specjalizowałam się w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Tytuł specjalistki dermatologii i wenerologii uzyskałam w 2021 roku. Ukończyłam także studia doktoranckie trzeciego stopnia, w trakcie których jako doktorantka prowadziłam badania naukowe z zakresu chorób pasożytniczych skóry oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami w ramach Zakładu Dermatologii i Wenerologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rozprawę doktorską obroniłam w 2021 roku. Celem dalszego rozwoju zawodowego pracuję w Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Jestem członkinią Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz autorką i współautorką licznych prac naukowych, w tym doniesień zjazdowych oraz artykułów krajowych i zagranicznych.
Odbyłam szereg kursów i szkoleń z zakresu dermatologii, wenerologii oraz dermoskopii.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się problematyka trądziku pospolitego i różowatego, łuszczycy, chorób pasożytniczych skóry oraz dermatologii dziecięcej. Moją największą pasją jest jednak stosunkowo nowa dziedzina medycyny, która łączy dermatologię i psychiatrię – psychodermatologia. Dostrzegam niepodważalny związek pomiędzy chorobami skóry a stanem psychicznym pacjentów. Wiem, że w czasach promowania przez media wizerunku wyidealizowanego i nierealistycznego piękna, osoby z dermatozami mogą czuć się napiętnowane i odrzucone, a w konsekwencji nie akceptować swego wyglądu. W swojej pracy dążę nie tylko do poprawy stanu somatycznego, ale i psychicznego pacjentów.

Pogłębiam także swoją wiedzę z zakresu chorób nowotworowych skóry, doskonaląc umiejętności oceny demoskopowej i wideodermoskopowej znamion oraz wczesnej diagnostyki czerniaka złośliwego. Jestem badaczem w krajowym Programie Profilaktyki Nowotworów Skóry, dzięki czemu spełniam jeden z mych zawodowych celów: nie tylko leczyć, ale przede wszystkim zapobiegać: Morbum evitare quam curare facilius est.

Doktor Michał Rogacki

Tytuł zawodowy lekarza uzyskałem w 2012 roku po ukończeniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Alergologia jako jedna z najmłodszych, najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych w diagnostyce specjalizacji pozostawała w moim zainteresowaniu od początku mojej kariery zawodowej. Jest to specjalizacja niosąca pomoc pacjentom, których dolegliwości wykraczają poza możliwości współczesnej dermatologii, laryngologii oraz pulmonologii.

Specjalizowałem się w Pracowni Diagnostyki Chorób Alergicznych w Katedrze i Klinice Dermatologii i Wenerologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Tytuł specjalisty alergologii uzyskałem w 2019 roku. Rozprawę doktorską obroniłem w 2022 roku.

Jestem wiceprezesem Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz autorem i współautorem prac naukowych.

Odbyłem szereg kursów i szkoleń z zakresu alergologii, pulmonologii oraz wykonywania USG płuc.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajduje się problematyka alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej oraz atopowego zapalenia skóry. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu immunoterapii swoistej podskórnej oraz podjęzykowej.

Bogna Jezierska

Specjalista pulmonologii. Zajmuje się diagnostyka oraz leczeniem astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych schorzeń układu oddechowego.

Szczególnie zachęcamy do zapisywania się na wizyty w przypadku: przewlekłego kaszlu oraz zmian w badaniach obrazowych płuc.

Magister Inżynier Małgorzata Mrowińska

Jestem absolwentką Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, specjalność: Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prace dyplomowe poświęciłam: problemowi zaburzeń odżywiania u młodych sportowców („Problem zaburzeń odżywiania wśród uczniów szkół mistrzostwa sportowego.”) oraz ocenie czynników pro- i antyoksydacyjnych diety i zbadaniu ich wpływu na występowanie syndromu triady zawodniczej – coraz częściej występującego, wśród kobiet zawodowo uprawiających sport, zespołu zmian łączącego w sobie zaburzenia odżywiania, zaburzenia miesiączkowania oraz osteoporozę („Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna a występowanie triady u pływaczek, uczennic szkół mistrzostwa sportowego.”).

Ukończyłam Kurs Dietetyki Sportowej, Stanford University Course: Child Nutrition and Cooking, University of Copenhagen: Diabetes – a global chalange oraz University of Copenhagen: Non-Alcoholic Fatty Liver Disease – The Essentials.

Jestem specjalistą SOIT (School Of Insulinresistance Therapy) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.

Do 2012 roku współpracowałam ze znaną firmą cateringową w Poznaniu zajmując się komponowaniem diet indywidualnych oraz żywieniem zbiorowym.

Od 2013 do 2019 roku prowadziłam gabinet dietetyczny w Szpitalu w Puszczykowie zajmując się pacjentami z chorobami przewlekłymi jak i zdrowymi, chcącymi zadbać o zdrowie, sylwetkę i lepsze samopoczucie.

Obecnie przyjmuję pacjentów w Poznaniu oraz on-line.

Mam to szczęście, że praca zawodowa jest moją pasją.